Umgänge på kvinnliga elevhemmet.

Umgänge på kvinnliga elevhemmet.