Här låg Lillebo.

I Lillebo hade även vaktmästaren sin bostad.
Foto: Rolf Johansson maj 2008.

Här låg Lillebo.