Här låg Tallbo.

Foto:  Rolf Johansson

Här låg Tallbo.
Fotograf: 
Rolf Johansson maj 2008.