Klass 2:4 läsåret 1960-61.

Stående från vänster: Lärare Birgitta Gottlow, Birgitta Rignell, Margareta Sand, Björn Johansson (framför Margareta), Anitha Norrby, Ulla Åström, Lars-Erik Widell, Kaj Nätt, lärare Lars-Olov Tegréus, Rolf Johansson (framför "Tegge"), Mats Norberg, lärare Björn Ståludd och Siv Lindulf.
Sittande från vänster: Barbro Larsson, Eva Jacobsson, Per-Arne Nilsson, Thorsten Carlsson och Birgitta Eriksson.

Klass 2:4 läsåret 1960-61.