Elsa, Birgit, Hjördis och Anna.

Från vänster: Elsa Matses lärare, Birgit Nordström föreståndarinna, Hjördis Johlander lärare och Anna Berger lärare. Framför stora ingången på Lidingöhemmet.

Elsa, Birgit, Hjördis och Anna.