Elever på Rönnebo.

Fr.v. Gösta Karlsson, "Kuben", Friberg och Bengt Häggkvist.

Elever på Rönnebo.