Fika på Trångbo 9/3 1961.

Från vänster:  Bo Karlsson, Tore Isaksson och Bengt Knutsson. Hemma på luckan p.g.a. "Röda hund".

Fika på Trångbo 9/3 1961.