Radio-TV elever 1962.

Radio-TV skolans första elever år 1962. Fr.v. Lars Gladh, Jan Cederholm, Christer Forsberg, Sune Nordgren, Lars Lind och Gunder Andersson.

Radio-TV elever 1962.