Klass 3:4 läsåret 1961-62.

Stående från vänster: Björn Johansson, Rune Eriksson, Rolf Johansson, Birgitta Rignell, Margareta Sand, Mats Norberg, lärare Björn Ståludd, Ulla Åström, Kai Nätt, lärare Elis Johansson, Lars-Erik Widell, lärare Lars-Olov Tegréus, Siv Lindulf, lärare Lennart Öhnell, lärare Barbro Andersson och lärare Birgitta Gottlow.
Sittande från vänster: Kerstin Klintberg, Per-Arne Nilsson, Barbro Larsson, Thorsten Carlsson, Eva Jacobsson, Birgitta Eriksson och Kristina Nilsson.

Klass 3:4 läsåret 1961-62.