Klass 4:4 läsåret 1962-63.

Klass 4:4 1962 - 1963.
Stående från vänster: Margareta Sand, Rolf Johansson, Lars-Erik Widell, lärarinna vem?, Birgitta Rignell, Mats Norberg, Ulla Åström, Kai Nätt och Björn Johansson.
Sittande från vänster: Kerstin Klintberg, Barbro Larsson, Kristina Nilsson, Eva Jacobsson, Birgitta Eriksson och Siv Lindulf.

Klass 4:4 läsåret 1962-63.