Konfirmander år? (40-talet).

Konfirmander år? (40-talet).