Klass 1:4 läsåret 1959-60.

Stående från vänster: Lärare Lars-Olov Tegréus, Inger, Rolf Johansson, Margareta Sand, Ulla Åström, Mats Norberg, Kaj Nätt, Lars-Erik Widell, lärare Birgitta Gottlow, lärare Björn Ståludd och Björn Johansson (framför "Stålis").
Sittande från vänster: Birgitta Eriksson, Barbro Larsson, Eva Jacobsson, Per-Arne Nilsson, Thorsten Carlsson och Börge Berggren.

Klass 1:4 läsåret 1959-60.