Ulla och Sylvia vid Morsans kiosk nedanför backen.

Ulla och Sylvia vid Morsans kiosk nedanför backen.