Leni och Anna-Maria utanför Tallbo.

Leni och Anna-Maria utanför Tallbo.