Nybakade studenter 1967.

Till vänster Bror Hedin.

Nybakade studenter 1967.