Gunnel Källqvist lucia 1959.

Bakre raden fr.v. Monica Collberg, Inger Pettersson, okänd, Sigrid Wallmark, tomten ev. Lucio de Luca och Ulla Hagelin. Främre raden fr.v. Solveig Bermsjö, Gunnel Källqvist och okänd.

Gunnel Källqvist lucia 1959.