Hedenhös-teater 1952.

Pingis, Affe och Karin känns igen. Eventuellt var Monika Broman vargen.

Hedenhös-teater 1952.