Rolf Johansson, "finmek" 1963-65.

Med kameran i gröngräset nedanför Norrbacka-trappan. Rolf gick på "finmek" åren 1963-1965. Våren 1965, innan kursens slut, fick Rolf anställning på Svenska Radio AB för att bygga den mekaniska delen i försvarets radiosändare RA 140.

Rolf Johansson, "finmek" 1963-65.