Vy över finmekaniska lokalen 1965.

Vy över finmekaniska lokalen 1965.