Lars-Erik Widell examen 1963.

Lasse blir grattad av fru Ståludd. Rektor Boström syns till höger.

Lars-Erik Widell examen 1963.