Klassfoto fackskolan ekonomilinjen kameral gren 1969-71.

Från vänster: Okänd, Lisbeth Feldin, Sven-Rune Holmström, klassföreståndare Ann-Marie Eldh.

Klassfoto fackskolan ekonomilinjen kameral gren 1969-71.