Klassfoto fackskolan ekonomilinjen kameral gren 1969-71.

Stående från vänster: Rolf Johansson, Sven-Rune Holmström, okänd, klassföreståndare Vivan Nodbrink.
Sittande från vänster: Okänd, okänd.

Klassfoto fackskolan ekonomilinjen kameral gren 1969-71.