Återträff på 80-talet med en realskoleklass.

Sune Nordgren och Elsie Berg (Blom).

Återträff på 80-talet med en realskoleklass.