Återträff på 80-talet med en realskoleklass.

Återträff på 80-talet med en realskoleklass.