Återträff på 80-talet med en realskoleklass.

Hjördis Boström, Majvor Ibsen (Trygg), Lars-Olov Tegréus och Gert Boström

Återträff på 80-talet med en realskoleklass.