Personal

Mäster Johansson och Rektor Boström vid Koppartälten Tisdagen efter det att INGO blivit knockad i USA

Personal