Klass 3:4 läsåret 1962 - 1963.

Stående från vänster: Lärare Barbro Andersson, Lars Hagström, Violet Nygren, Sylvia Johansson, Inga-Lill Höglund, Torbjörn Andersson och Anders Jonsson.
Sittande från vänster: Sigvard Holgersson, Inger Nilsson, Kjell-Ove Lernö, Lisbeth Holm, Björn Henriksson, Siv Nyman, Carina, Leni Wolff och Inga-Lill Holm.

Klass 3:4 läsåret 1962 - 1963.