Klass 4:4 läsåret 1963-1964.

Bakre raden fr.v. stående: Lars Hagström, rektor Björn Ståludd, Violetta Nygren, mag. Lennart Öhnell, mag. Elis Johansson, Anders Jonsson, Jan Tillberg (framför Anders Jonsson), Inga-Lill Höglund, Inger Nilsson, Inga-Lill Holm, mag. Lars-Olov Tegréus, mag. Barbro Andersson och mag. Birgitta Gotlow.
Främre raden fr.v. i rullstolar: Leni Wolff, Lisbeth Holm, Björn Henriksson, Kjell-Ove Lernö och Siv Nyman.

Klass 4:4 läsåret 1963-1964.