Sören Rosberg examen 1961.

Sören Rosberg lycklig "realist" 1961.

Sören Rosberg examen 1961.