Klass 1:4 läsåret 1960-61.

Stående från vänster: Inga-Lill Höglund, Lars Hagström, Inga-Lill Holm, lärare Birgitta Gottlow, Violet Nygren, Jan Tillberg, Inger, Inger Nilsson, lärare Lars-Olov Tegréus och lärare Björn Ståludd.
Sittande från vänster: Kjell-Ove Lernö, Sigvard Holgersson, Björn Henriksson, Siv Nyman, Leni Wolff och Lisbeth Holm.

Klass 1:4 läsåret 1960-61.