Klass 2:4 läsåret 1957-58.

Bakre raden från vänster: Frk Magnusson, mag. Ståludd, Gunnel Kjellqvist, Gunilla Stahre, Stig Gunnarsson, Inger Westberg och mag. Tegréus.
Främre raden från vänster: Ing-Britt Niklasson, Inger Gustavsson, Margareta Eriksson, Ulla Lennman, Melker Wallin, Elsie Blom, Kurt Ljungberg, Gerd Lindström, Kristina Axelsson och Sune Nordgren.

Klass 2:4 läsåret 1957-58.