Klass 2:4 läsåret 1959-60.

Stående från vänster: Walther Jansson, lärare Lars-Olov Tegréus, Nils Gustavsson, okänd, okänd (framför okänd), Sigrid Wallmark, Solveig Larsson, okänd, Göran Nilsson, Siv Lindulf, okänd, lärare Birgitta Gottlow och lärare Björn Ståludd.
Sittande från vänster: Bengt Christoffersson, okänd, Ulla Ström, okänd och Lars Lenell.

Klass 2:4 läsåret 1959-60.