Klass 2:4 läsåret 1961-62.

Stående från vänster: Lars Hagström, lärare Björn Ståludd, Violet Nygren, lärare Lennart Öhnell, lärare Elis Johansson, okänd, Inga-Lill Höglund, Inger Nilsson, Inga-Lill Holm, lärare Lars-Olov Tegréus, lärare Barbro Andersson och lärare Birgitta Gottlow.
Sittande från vänster: Leni Wolff, Lisbeth Holm, Jan Tillberg (stående mellan Lisbeth och Björn), Björn Henriksson, Kjell-Ove Lernö och Siv Nyman.

Klass 2:4 läsåret 1961-62.