Klass 3:4 läsåret 1959-60.

Stående från vänster: Lärare Lars-Olov Tegréus, lärare Birgitta Gottlow, Sonja Nordberg, Kurt Persson, Barbro Pihlstål, Conny Svensson, Märta Hörstad, "Svente", Laila Olsson och lärare Björn Ståludd.
Sittande från vänster: Kem Thapper, Siv Hellmark, Sören Rosberg och okänd.

Klass 3:4 läsåret 1959-60.