Klass 3:4 läsåret 1960-61.

Stående från vänster: Okänd, lärare Birgitta Gottlow (skymd), Walther Jansson, Göran Nilsson, Bo Stålberg, okänd, Nils Gustavsson, okänd (framför Nils), Sigrid Wallmark, okänd, Solveig Larsson, lärare Lars-Olov Tegréus och lärare Björn Ståludd.
Sittande från vänster: Lars Lenell, Bengt Christoffersson, okänd, okänd och Ulla Ström.

Klass 3:4 läsåret 1960-61.