Klass 4:4 läsåret 1960-61.

Stående från vänster: Lärare Björn Ståludd, Sonja Nordberg, lärare Lars-Olov Tegréus, Märta Hörstad, Irene, Kurt Persson, Laila Olsson, Conny Svensson, "Svente" och lärare Birgitta Gottlow.
Sittande från vänster: Kem Thapper, Siv Hellmark, Sören Rosberg och okänd.

Klass 4:4 läsåret 1960-61.