Lidingö kyrka 19 dec. 1954.

Bakre raden från vänster:  Kate "Ketan" Pettersson, Anita Svensson, Inga-Lena "Pingis" Fröderberg, Karin Jonsson, Sören "Pöde" Ström, syster Kitty Takle, Sven-Ove Svensson och skymd ev. Olle Heindow.
Främre raden från vänster:  Kristina Axelsson, Maud "Mådan" Bergman, Ann-Katrin "Smeten" Dahlström, Tommy "Tompa" Söderberg, Rolf "Roffe" Johansson, Carlos (från Chile), Tommy Axtun, Bengt Albertsson, Arne Pettersson, Ove Andersson, Lars "Lasse" Lenell och Åke.

Lidingö kyrka 19 dec. 1954.