Klass 4:4 läsåret 1961-62.

Stående från vänster: Märta Hörstad, Göran Nilsson, lärare Björn Ståludd, Bo Stålberg, Nils Gustavsson, Solveig Larsson, "Svente", Sigrid Wallmark, lärare Elis Johansson, Walther Jansson, lärare Barbro Andersson, okänd, lärare Lars-Olov Tegréus, lärare Birgitta Gottlow och lärare Lennart Öhnell.
Sittande från vänster: Okänd, Lars Lenell, okänd, okänd, Ulla Ström och Bengt Christoffersson.

Klass 4:4 läsåret 1961-62.