Klass 7:3 läsåret 1961-62.

Stående från vänster: Lärare Lennart Öhnell, lärare Björn Ståludd, lärare Birgitta Gotlow, Gun Eriksson, lärare Barbro Andersson, okänd, Per-Ejnar, lärare Elis Johansson och lärare Lars-Olov Tegréus.
Sittande från vänster: Okänd, okänd och Bo "Dockan" Johansson.

Klass 7:3 läsåret 1961-62.