Konfirmander våren 1956.

Konfirmander våren 1956.