Regler för yrkesskolorna på 1940-talet. Sid 2

Regler för yrkesskolorna på 1940-talet. Sid 2