Baksidan på Norrbackas flygel mot KS, maj 2008.

Foto: Rolf Johansson maj 2008.

Baksidan på Norrbackas flygel mot KS, maj 2008.