Framsidan på Norrbackas flygel mot KS maj 2008.

Framsidan på Norrbackas flygel mot KS innan rivningen.
Foto: Rolf Johansson.

Framsidan på Norrbackas flygel mot KS maj 2008.