Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.

Foto: Rolf Johansson

Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.