Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.

Foto: Rolf Johansson 27 okt. 2010.

Rivningen av Norrbackas flygel okt. 2010.