Infarten till vagnstallet - ett minne blott. Maj 2008.

Foto: Rolf Johansson maj 2008.

Infarten till vagnstallet - ett minne blott. Maj 2008.