Sju glada elever.

Fr.v: Arne Ljusberg, Berndt Hansson, Melker Wallin, Stig Gunnarsson, ? , "Jonke" och Harry Salmi.

Sju glada elever.