Melker Wallin examen 1960.

Melker blir här gratulerad av "rektorskan" Hjördis Boström.

Melker Wallin examen 1960.