Klass 1:4 läsåret 1950-51.

Bakre raden från vänster: Lars-Olov Törnblom, magister Björn Ståludd, Kerstin Johansson, Lars-Uno Jonasson och magister Tage Nodemalm.
Främre raden från vänster: Sven-Olov (Olle) Johansson, Majvor Paulsson, Inger Lundberg, ? , Sigvard Hammar.
Fotot utlånat av Kerstin Johansson.

Klass 1:4 läsåret 1950-51.