Elever och personal ht 1946 eller vt 1947

Bild från Alf Åkesson. Längst upp från vänster: Emilie Secher, Karl Öhrström, Malin von Bergen, okänd (kanske Anna-Karin), Annie, Hanna, Anna-Lisa, Ingrid Råberg, Elsa Ekholm och Märta Bogren. Skolköksklädda: Gert Larsson, Bertil Berggren, Ingrid Henriksson, Inga-Britt Mattsson, Laila Arvidsson, Inga-Greta Göransson, Birgit Ågren (alias Berit Linder) och Ella Olsson. Framför dessa i backen, uppifrån: Bertil Niklasson, Kurt-Allan Persson, Inge Lekander, Per-Olof Karlsson och Inge Sonesson. Till vänster i backen, uppifrån: Nils-Erik (Karlsson?), Gunnar Jonasson, Holger Franzén, Helmer Johansson, Börje Karlsson, Aimee Talström, Greta Gustafsson och Evert Persson. I sandlådan, översta raden från vänster: Ulla-Britt Eriksson, Anne-Marie Mattisson, Lennart Olsson, Kjell-Arne Persson och Aina Andersson. Nästa rad: Stig-Allan Olsson, Göte Ottosson, Dave Hansen, Lars-Göran Andersson, Inger Lundberg (Ahnmark), Astrid Andersson och Sonja Andersson. Flickorna längst fram: Margitta Hansen, Siv Berntsson och Barbro Olsson. Gruppen till vänster längst bak: Alf Åkesson, Gösta (efternamn ?) och Bo Walfridsson. Sittande framför: Staffan Lagerblad, Stig Svensson (Ulmgård), Gustav Landgren, Bertil Olsson, Sven-Olof Karlsson och Arne Falk.

Elever och personal ht 1946 eller vt 1947